БЕР складається із правників, журналістів, спеціалістів-екологів, залучає до співпраці інших журналістів та неурядові організації, а також сприяє проведенню їхніх власних розслідувань та іншій діяльності, спрямованій на захист довкілля та здоров'я людей; попередження екологічних негараздів. Основні форми діяльності БЕР: розслідування, надання правової допомоги в сфері захисту екологічних прав, інформаційно-аналітична діяльність та допомога засобам масової інформації. Основними напрямками досліджень БЕР на даний час є небезпечні відходи (в тому числі їх транскордонне переміщення) та небезпечні виробництва, зміна клімату та викиди парникових газів, СОЗ, збереження біорізноманіття та запобігання незаконній торгівлі видами що зникають, збереження природно-заповідного фонду та інше.

Архів публікацій

Разработанные в рамках проекта Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ «Предотвращение незаконного трансграничного оборота опасных отходов и других трансграничных экологических правонарушений», карточки предназначены для применения в ежедневной профессиональной деятельности представителями таможенных и пограничных служб, и природоохранных ведомств с целью выявления и предотвращения контрабанды объектами, включенными в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Взгляды, мнения, выводы и другая информация, представленные в данном документе, не обязательно отражают точку зрения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), за исключением случаев, когда непосредственно указано, что ОБСЕ является автором документа.