БЕР складається із правників, журналістів, спеціалістів-екологів, залучає до співпраці інших журналістів та неурядові організації, а також сприяє проведенню їхніх власних розслідувань та іншій діяльності, спрямованій на захист довкілля та здоров'я людей; попередження екологічних негараздів. Основні форми діяльності БЕР: розслідування, надання правової допомоги в сфері захисту екологічних прав, інформаційно-аналітична діяльність та допомога засобам масової інформації. Основними напрямками досліджень БЕР на даний час є небезпечні відходи (в тому числі їх транскордонне переміщення) та небезпечні виробництва, зміна клімату та викиди парникових газів, СОЗ, збереження біорізноманіття та запобігання незаконній торгівлі видами що зникають, збереження природно-заповідного фонду та інше.

Поисковые собаки для обнаружения объектов живой природы


 


Перевод данного учебного пособия для подготовки собак по обнаружению объектов живой природы – предметов торговли, осуществлены Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках проекта «Предотвращение незаконного трансграничного оборота опасных отходов и других трансграничных экологических правонарушений» инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC). Пособие представляет сравнение методик подготовки и использования поисковых собак для выявления объектов дикой природы в разных странах.
Английская версия, изданная Всемирным фондом природы (WWF), доступна здесь.  


Взгляды, мнения, выводы и другая информация, представленные в данном документе, не обязательно отражают точку зрения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), за исключением случаев, когда непосредственно указано, что ОБСЕ является автором документа.