БЕР складається із правників, журналістів, спеціалістів-екологів, залучає до співпраці інших журналістів та неурядові організації, а також сприяє проведенню їхніх власних розслідувань та іншій діяльності, спрямованій на захист довкілля та здоров'я людей; попередження екологічних негараздів. Основні форми діяльності БЕР: розслідування, надання правової допомоги в сфері захисту екологічних прав, інформаційно-аналітична діяльність та допомога засобам масової інформації. Основними напрямками досліджень БЕР на даний час є небезпечні відходи (в тому числі їх транскордонне переміщення) та небезпечні виробництва, зміна клімату та викиди парникових газів, СОЗ, збереження біорізноманіття та запобігання незаконній торгівлі видами що зникають, збереження природно-заповідного фонду та інше.

"Незаконні рубки в Україні. Збір даних" та "Незаконні рубки в Україні. Аудит"

Незаконні рубки в Україні. Збір даних


Незаконні рубки в Україні. Аудит"Незаконні рубки в Україні. Аудит" підготовлено та видано Регіональним Екологічним Центром за участі експертів Бюро екологічних розслідувань. "Ця доповідь подає огляд стану лісового сектору, щодо сфери і розповсюдження незаконних рубок у країні. Збір даних повинен розглядатись разом з Аудитом, який було розроблено в рамках цього ж проекту. Аудит описує політику, а також правову та інституційну систему України та надає оцінку здатності країни вирішувати проблему незаконних рубок".
"Незаконні рубки в Україні. Збір даних" підготовлено та видано Регіональним Екологічним Центром за участі експертів Бюро екологічних розслідувань.
"Збір даних аналізує правові, політичні та інституційні рамки управління лісовим господарством в Україні та охорони лісів. Метою даного аудиту є оцінка цих рамок для визначення сильних та слабких сторін, а також пріоритетних територій для дій для вирішення існуючих проблем, з особливою увагою до боротьби з незаконними рубками."